ProfilAdvokátska kancelária poskytuje právne služby od roku 2007. Skúsenosti kancelárie sa formovali niekoľko rokov počas činnosti v iných spoločnostiach či advokátskych kanceláriách.

Právne poradenstvo je poskytované vo všetkých oblastiach právneho poriadku Slovenskej republiky so zameraním na obchodné a všeobecné civilné právo, právo duševného vlastníctva, trestné právo, zastupovanie klientov na súdoch a pred orgánmi verejnej správy.

Právne služby sú poskytované samostane alebo prostredníctvom siete asociovaných advokátskych kancelárií v Slovenskej republike a zahraničí, daňových poradcov, účtovníkov a auditorov v Slovenskej republike, tak aby boli v čo najširšej miere chránené práva a právom chránené záujmy klienta. Právne služby sú poskytované v slovenskom alebo anglickom jazyku. Kancelária je členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory - Regionálnej komory Žilina. Advokátska kancelária je členom Association of Independent European Lawyers (AIEL)