Ľudia

Ján Mišura

JUDr. Ján Mišura, PhD.

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s tým, že štúdium ukončil v roku 2003. Počas štúdia a po jeho ukončení pracoval ako advokátsky koncipient v advokátskej, patentovej a známkovej kancelárii Neuschl and Partners a následne od roku 2004 ako firemný právnik spoločnosti TESCO STORES SR, a.s.. V roku 2005 úspešne vykonal rigoróznu skúšku v študijnom odbore medzinárodné právo v kombinácii s obchodným právom a získal titul doktor práv. V rokoch 2005-2007 pracoval ako koncipient v advokátskych kanceláriách JANÁS and KRAKOVSKÝ a KRAKOVSKÝ and PARTNERS. V roku 2007 úspešne zložil advokátske skúšky a bol zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory.
Jozef Kulich

JUDr. Ing. Jozef Kulich

Absolvent Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, štúdium ukončil v roku 2001. Venoval sa realizácii projektov investičnej výstavby na strane investorov, ale aj zhotoviteľov na medzinárodných projektoch, ako bola výstavba Kia Motors Slovakia Teplička nad Váhom, Business Technology Park Praha, Park One v Bratislave. V roku 2012 ukončil magisterské štúdium na právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. V roku 2014 úspešne vykonal rigoróznu skúšku v študijnom odbore obchodné právo a získal titul doktor práv. Momentálne pôsobí ako advokátsky koncipient.